فرصت ۴۸ ساعته کمیته انضباطی به نورافکن

فرصت ۴۸ ساعته کمیته انضباطی به نورافکن

مخاطب24:کمیته انضباطی فدراسیون اعلام کرد: در پی تخلف صورت گرفته از سوی امید نورافکن، بازیکن تیم سپاهان اصفهان مبنی بر نقض ماده ۷۱ مقررات از طریق مصاحبه علیه مقامات رسمی، ابلاغ می‌شود که نامبرده ظرف مهلت ۴۸ ساعت دفاعیات کتبی خود را به کمیته انضباطی ارسال کند.