کد خبر: ۱۴۷۲
تاریخ انتشار:۲۳ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۱:۵۷
ارزش ۲۰ هزار تومان در ۶۰ سال اخیر
ارزش ۲۰ هزار تومان در ۶۰ سال اخیر: از خانه تا لیوان!
ارزش ۲۰ هزار تومان در ۶۰ سال اخیر
سرویس اقتصادی :

ارزش ۲۰ هزار تومان در ۶۰ سال اخیر: از خانه تا لیوان!

ارزش ۲۰ هزار تومان در ۶۰ سال اخیر